Söndrumkolonin och scenografin

20.07.2022

Astrid von Rosen besökte utställningen Konst, kamratskap och doft av hav - Söndrum 1944-56, på Hallands konstmuseum, i Halmstad. Utställningen uppmärksammar på ett medvetet och intressant vis scenografin som en väsentlig komponent inom Söndrumkolonins verksamhet.

Söndrumkolonin var en kulturell mötesplats där svenska och nordiska konstnärer inspirerades att arbeta scenografiskt. Detta resulterade i scenografier för teatern, men också i en ökad medvetenhet om rumsliga och sinnliga uttryck i vidare bemärkelse. 

Den 7 december 2022, kl. 18-19, kommer Astrid att hålla ett föredrag på Hallands Konstmuseum i Halmstad. Föredraget kommer även att livesändas digitalt. Titeln är Söndrumkolonin och scenografikonsten. Med utgångspunkt i utställningen om Söndrumskolonin kommer Astrid von Rosen att tala om konstnärerna Stellan Mörner och Sven X:et Erixson i Sverige, Helge Refn och Svend Johansen i Danmark, samt Reidar Aulie med flera i Norge. Även koreografen Birgit Åkesson, som vistades i Söndrum under sin relation med Egon Møller-Nielsen, lyfts fram. 

Bakgrund: Under år 2022 publicerar Hallands kulturhistoriska museum boken Konstnärskolonin Varbergsskolan och Hallands Konstmuseum boken Konst, kamratskap och doft av hav - Söndrum 1944-56. Konstnärers längtan till och skildring av specifika platser utgör därför temat för en gemensam föredragsserie under hösten 2022. I serien ingår fem föredrag med olika infallsvinklar under rubriken Tid, plats och rum - konstnärliga utblickar. Hallands Konstmuseum i Halmstad och Hallands kulturhistoriska museum i Varberg ingår tillsammans i Stiftelsen Hallands länsmuseer.

Bild: Hallands konstmuseum.