Review: Costume Design and Collaboration by Tua Helve

12.08.2023
Image credits: see article
Image credits: see article

En ny doktorsavhandling om kostym, scenografi och dans har kommit till världen. I december 2022 försvarade MA Tua Helve sin avhandling "Costume design and collaboration in Finnish contemporary dance in the early twenty-first century", på Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Department of Film, i Helsingfors i Finland. Jag var på plats som opponent, vilket var en stor ära. Som är brukligt i den akademiska världen har jag också möjligheten att recensera avhandlingen.

Helve har skrivit en sammaläggningavhandling, vilket har den fördelen att de vetenskapliga artiklar den bygger på redan finns publicerade i kanaler som når en stor läsekrets. Min favorit bland artiklarna är "Political by Design: Costume Design Strategies within the Finnish Contemporary Dance Productions AmazinGRace, Noir? and The Earth Song" pulicerad i Nordic Journal of Dance (Volume 9(1) 2018. Faktum är att jag läste artiklen redan när den publicerades. I texten framstår Helve som en självständig forskare som tar sig an ett kroppsligt laddat kostym- och scenografifält som ofta förbigås av både recensenter och forskare. Motsvarande gäller för hela avhandlingen. 

Utöver självständigheten är Helve en etiskt medveten och seriöst arbetande forskare, som går nära sitt undersökningsmaterial och ämne: kostymer för dans och de processer som leder fram till kostymens agens i en föreställning. Vidare fungerar avhandlingen som en användbar ingång till den senaste internationella forskningen inom kostym- och scenografiområdet. Det är underbart när någon annan gjort jobbet med en forskningsöversikt som spänner över flera forskningsfält - bara läs och njut!

Som jag uppfattar Helve är hon ingen teoretiskt nydanande forskare. Hennes intresse ligger inte där, men skulle mycket väl kunna göra det. Fördelen med att arbeta teoretiskt är att det är lättare att nå fram med sin forskning även till dem som inte är så intresserade av en specifik empiri. Oavsett vad Helve väljer att göra i framtiden, kommer jag att följa hennes förehavanden med stort intresse.

Jag uppmanar alla kostym-, dans- och scenografiintresserade att ta del av Helves både visuellt fullödiga - bilderna har verkligen agens - och innehållsmässigt substantiella doktorsavhandling. Den är möjlig att hitta online, i fulltext. Jag tackar Helve för följande information: Although the print copy costs, because it is a thesis, the online PDF available on the Aalto shop webpage is free and openly available with all articles (the version in Aalto research portal is, funnily, without articles):

 https://shop.aalto.fi/media/filer_public/56/4c/564c397d-c816-4961-8e0a-b1945bacc5dc/aaltoartsbooks_helvetua_costumedesignandcollaboration2.pdf 

Astrid von Rosen, professor i konst- och bildvetenskap, Göteborgs universitet

Image: Costume design by Marja Uusitalo for Whirls (2011, choreography Alpo Aaltokoski). Photo Marko Mäkinen/Alpo Aaltokoski Company, modified from original. In the image, from left, Johanna Ikola, Jouni Majaniemi, Emmi Väisänen (in the back), Kaisa Launis.